תודות

ברצוננו להגיד תודה לאנשים והארגונים שלקחו חלק בהקמת היוזמה של יום כדור הארץ 2020.  

Secret Tel aviv 

בית הספר לקיימות הבינתחומי הרצליה

Plastic free Israel

Clean the buds - ארץ ללא בדל

Jam production 

TrashTag

הצוות הפועל על יום כדור הארץ 2020, התוכן והאתר: אלדר להבי, נעמה דורי, מור שגב, רומי פיקס, דניאל רון, עדן יובל, להב סיאדה ולאחרים שעזרו ותרמו.